Digitaal bestand

Als u een digitaal bestand aanlevert zodat wij voor de productie kunnen zorgen, dient het bestand aan de onderstaande specificaties te voldoen.

Opmaak van een poster:
• Posters worden in het netto formaat opgemaakt.
• De opmaak dient, bij full colour, in CMYK opgebouwd te zijn.
• PMS/steunkleuren dienen ook naar CMYK vertaald te worden (optie steunkleur staat uit).
• Afbeeldingen/foto's dienen van een goede kwaliteit te zijn (300 dpi en in het netto formaat).
• Om te voorkomen dat er tijdens het drukproces problemen voorkomen door de lettertypen is het raadzaam deze om te zetten in lettercontouren (als de poster in Illustrator is opgemaakt).
• Wanneer er meerdere lagen in het ontwerp zijn toegepast, dient u deze naar één laag te brengen. Daarna wordt er een pdf in de hoogste kwaliteit (drukwerkkwaliteit) gemaakt.

Controle van een aangeleverd bestand:
• Alvorens het drukklaar bestand in productie gaat, controleren wij het bestand op volledigheid.
• Het PDF-bestand dient hierbij als referentie en zal op een beeldscherm worden beoordeeld.
• Afwijkingen in scherpte, kleuren en nuances kunnen zich voordoen wanneer bovengenoemde specificaties niet in acht worden genomen.
• ESH Media is niet verantwoordelijk voor spelling- en/of letterfouten.

Aanleveren van een drukklaar bestand:
• Het digitale bestand dient uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan de plaatsing van uw campagne aangeleverd te worden bij ESH Media. Eerder mag uiteraard ook. Wanneer het bestand later wordt aangeleverd dan 21 dagen van te voren worden er spoedkosten in rekening gebracht.
• Het is een Adobe Acrobat PDF-bestand, bewaard in de hoogste kwaliteit (drukwerkkwaliteit).
• Bestanden tot 10 mb kunt u per mail verzenden naar info@eshmedia.nl.
• Bestanden groter dan 10 mb kunnen ook verzonden worden naar info@eshmedia.nl via www.wetransfer.com. Deze online service is gratis. Voor vragen over de service kunt u terecht bij uw contactpersoon.

digitaal-bestand.png

 

Om een (reclame-) boodschap op een passende manier onder de aandacht te brengen kunnen de ervaren medewerkers van ons bedrijf u hierover adviseren. Wij kijken verder dan alleen het ontwerp en nemen uw doel(-en) als uitgangspunt. Bepalend voor het succes van een reclamecampagne is dat het past bij uw organisatie, dat het uw doelgroep bereikt, aanspreekt en aanzet tot de gewenste actie. ESH Media is ook in deze discipline een ervaren partner bij het overbrengen van uw boodschap en het bereiken van uw doelen door opvallende, herkenbare, begrijpelijke en relevante posters te ontwerpen.

Mask


Volg onze projecten ook op Instagram