Digitaal bestand

Als je een digitaal bestand wenst aan te leveren, zodat wij voor de productie kunnen zorgen, dienen de bestanden aan onderstaande specificaties te voldoen:

Opmaak van A0 poster

 • Het digitale bestand wordt in het netto formaat opgemaakt.
 • De opmaak dient, bij full colour, in CMYK opgebouwd te zijn.
 • PMS/steunkleuren dienen ook naar CMYK vertaald te worden (optie steunkleur staat uit).
 • Afbeeldingen (foto’s) dienen, voor een goede kwaliteit, 300 dpi te zijn (in het netto formaat).
 • Om te voorkomen dat er tijdens het drukproces problemen voor komen door lettertypen, is het raadzaam deze om te zetten in lettercontouren (wanneer de poster in Illustrator is opge­maakt).
 • Wanneer er meerdere lagen in het ontwerp zijn toegepast, breng deze dan naar één laag voordat er een pdf in de hoogste kwaliteit (drukwerkkwaliteit) wordt gemaakt.

 

Controle van aangeleverde bestand

 • Alvorens het drukklaar bestand in productie gaat, controleren wij het bestand op volledigheid.
 • De PDF dient hierbij als referentie en zal op een beeldscherm worden beoordeeld.
 • Afwijkingen in scherpte, kleuren en nuances kunnen zich voordoen wanneer bovengenoemde specificaties niet in acht worden genomen.
 • ESH Media is niet verantwoordelijk voor spelling- en letterfouten.

 

Aanleveren van een drukklaar bestand

 • Digitaal bestand dient 21 dagen voorafgaand aan de plaatsing van jouw campagne aangeleverd te worden bij ESH Media. Eerder mag natuurlijk ook. Later = spoedkosten.
 • Adobe Acrobat PDF-file, bewaard in de hoogste kwaliteit (drukwerkkwaliteit).
 • Bestanden tot 10 mb per e-mail verzenden naar info@eshmedia.nl
 • Bestanden groter dan 10 mb kunnen verzonden worden via www.wetransfer.com
 • Deze online service is gratis, voor vragen over de service kan je terecht bij jouw contactpersoon.
 • LET OP: Adobe Acrobat PDF-file, compatibiliteit: Acrobat 4 (PDF 1.3) en bewaard in de hoogste kwaliteit.

 

digitaal-bestand.png

Om een (reclame-) boodschap op een passende manier onder de aandacht te brengen kunnen de ervaren medewerkers van ons bedrijf jou hierover adviseren. Wij kijken verder dan alleen het ontwerp en nemen jouw doel(-en) als uitgangspunt. Bepalend voor het succes van een reclamecampagne is dat het past bij jouw organisatie, dat het jouw doelgroep bereikt, aanspreekt en aanzet tot de gewenste actie. ESH Media is ook in deze discipline een ervaren partner bij het overbrengen van jouw boodschap en het bereiken van jouw doelen door opvallende, herkenbare, begrijpelijke en relevante posters te ontwerpen.

Mask


Volg onze projecten ook op Instagram