Disclaimer

Disclaimer

1.   Uitsluiting van aansprakelijkheid

ESH Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of ESH Media op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: a. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, b. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, c. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ESH Media of aan u wordt gezonden, d. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, e. misbruik van deze internetsite, f. verlies van gegevens, g. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, h. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van medewerkers van ESH Media.

 

2.   Toepasselijk recht

Op de internetsite van ESH Media en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

3.   Wijzigingen

ESH Media behoudt zich het recht om alle op of door de website aangeboden informatie, inclusief alle genoemde informatie in deze disclaimer, te allen tijden, zonder enige aankondiging, te wijzigen. Het wordt aangeraden om periodiek na te gaan of de informatie aangeboden op of via de website, inclusief deze disclaimer, is gewijzigd.

 

4.   Documenten, illustraties, (foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn eigendom van ESH Media en diverse partners en klanten. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo's of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met info@eshmedia.nl .

 

Mask


Volg onze projecten ook op Instagram


Referenties van klanten

Domino's Vlissingen

Onze campagne is prima verlopen! Het contact met ESH Media verliep zonder problemen. Ondanks dat het vrij kort dag was is alles vlekkeloos verlopen. De borden zijn netjes op tijd geplaatst en we kregen gelijk veel vraag naar de actie. Leuke verassing dat we ook nog 2 posters ontvingen voor in de winkel. Zeker voor herhaling vatbaar! - Domino's Vlissingen

Annex Cinema

Annex Cinema in Woerden neemt zesmaal per jaar een serie reclameborden af bij ESH Media. De woordvoerder van Annex Cinema is tevreden over de impact daarvan. “We maken niet alleen reclame via de borden, maar zorgen zo ook voor algemene bekendheid van Annex Cinema. Zelfs mensen die maar zelden naar de bioscoop gaan, kennen ons van de borden. Het is reclame die veel zichtbaarder is dan via kranten of andere media.” De woordvoerder van Annex Cinema krijgt regelmatig reacties van klanten op de buitenreclame: "Mensen vinden het erg origineel. Het draagt beslist bij aan een positief imago."