Privacy statement

Privacy statement

1.    Persoonsgegevens die wij verwerken

ESH Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Facturen opstellen en verzenden
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website

2.   Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website/dienst verzameld geen gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij er toestemming is gegeven van ouder(s) of voogd. Echter kunnen wij dit niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eshmeida.nl, dan wordt alle desbetreffende informatie verwijderd.

 

3.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ESH Media verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien hier toestemming voor gegeven.
•  Contact opnemen indien dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening/leveren van de producten

• Informeren over wijzigingen m.b.t. onze producten en/of diensten.
• afleveren van goederen en/of diensten
• ESH Media verwerkt de persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

ESH Media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ESH Media) tussen zit.

 

4.   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ESH Media bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen hiervoor. Indien er geen wettelijke termijn is gedefinieerd, zullen de gegevens alleen worden bewaart als deze strikt noodzakelijk zijn.

 

5.   Delen van persoonsgegevens met derden

ESH Media verkoopt de gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de gemaakte overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. ESH Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

6.   Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

ESH Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van de gebruikte computer, tablet of smartphone. ESH Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies dienen ook voor de functionaliteit en optimalisatie van de website. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kunnen worden.

Bij het eerste bezoek aan onze website wordt er altijd geïnformeerd over de cookies en toestemming gevraagd voor het gebruik hiervan. De mogelijkheid bestaat om de internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet meer ontvangen kunnen worden. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Klik hier voor een toelichting

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics 
Naam: _ga, _gali, _gat, _gid 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar 
Meer informatie

 

7.   Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ESH Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u ander genoemde organisatie, te sturen.

U kunt verzoeken m.b.t. inzage, correctie of toestemming van de persoonsgegevens sturen naar info@eshmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek is gedaan door de juiste persoon vragen wij om een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan) paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk (binnen vier weken) op uw verzoek. ESH Media wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

8.   Hoe wij persoonsgegevens wijzigen

ESH Media neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 0348 689 362 of via info@eshmedia.nl.

 

Mask

Referenties van klanten

Annex Cinema

Annex Cinema in Woerden neemt zesmaal per jaar een serie reclameborden af bij ESH Media. De woordvoerder van Annex Cinema is tevreden over de impact daarvan. “We maken niet alleen reclame via de borden, maar zorgen zo ook voor algemene bekendheid van Annex Cinema. Zelfs mensen die maar zelden naar de bioscoop gaan, kennen ons van de borden. Het is reclame die veel zichtbaarder is dan via kranten of andere media.” De woordvoerder van Annex Cinema krijgt regelmatig reacties van klanten op de buitenreclame: "Mensen vinden het erg origineel. Het draagt beslist bij aan een positief imago."

Restaurant Vuur

"ESH Media is voor ons een geweldige samenwerkingspartner. Vanzelfsprekend proberen wij het e.e.a. zoveel mogelijk te plannen, maar soms zijn er op het laatste moment toch nog wijzigingen. De flexibiliteit en het snelle schakelen ervaren wij als bijzonder prettig. Ook wordt er volop meegedacht en zijn er goede afspraken "op maat" mogelijk. De reclame via de borden is absoluut doeltreffend voor onze acties."

George Kroon Restaurant Vuur

OveralDouchen.nl

ESHMedia: zorgt voor extra omzet !

Door de jaren heen hebben wij van OveralDouchen.nl diverse media geprobeerd en vrijwel altijd leverde het niets of te weinig op. De buitenreclame ESHMedia is hierin voor ons de uitzondering. De reclameborden staan op mooie zichtbare locaties/gemeentes.

De kracht van herhaling en onze duidelijke reclameborden werpen voor ons zijn vruchten af. Het mooie van ESHMedia is hun proces, milieu staat hoog in het vaandel, maar ook vrijwel kreukloze reclameborden. Persoonlijk stoor ik mij aan lelijke, scheve, “bobbelende reclameposters. Dit leidt de aandacht af van waar het om gaat.

Wij merken het meteen in onze aanvragen wanneer er een reclamecampagne van Event Support geplaatst is.Wij kunnen ESH Media van harte aanbevelen ! Onze tip: vraag om advies, want zij denken met jou mee !!

De Beren Woerden

Samen met ESH Media hebben we 25 displays verspreid over Woerden voor 14 dagen ingezet. Dit om aan te kondigen dat we vanaf heden naast diner ook lunch verzorgen. Wij zijn enorm tevreden met het resultaat tot dusver. We hadden op voorhand natuurlijk een kleine verwachting, maar die is ruimschoots overtroffen. De lunch gasten lopen dagelijks lekker binnen naar aanleiding van de campagne die ESH Media voor ons in Woerden heeft uitgezet. Super! De aantrekkelijke lunch actie die op de displays staat helpt hieraan goed mee.

Milkias Habtemicael

Vestigingsmanager

Maastricht University

We hadden een stuk meer aanmeldingen voor de open dag dan de vorige keer (bijna het dubbele aantal), dus dat was hele positief. 

Het aantal aanmeldingen steeg met name nadat de driehoeksborden in Venlo en omgeving stonden (de twee weken voorafgaand aan de open dag). De campagne heeft voor ons gevoel dus zeker effect gehad.

 

Audry,


Volg onze projecten ook op Instagram